Reset Hasła

System automatycznego resetu haseł jest chwilowo nieczynny.

W celu ustawienia nowego hasła prosimy wysłać, z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji na studia, wiadomość
na smail@ue.wroc.pl podając imię, nazwisko oraz numer indeksu.
Hasło zostanie wysłane na numer telefonu podany w procesie rekrutacji.