Reset Hasła

System resetu haseł jest chwilowo nieczynny.

W celu ustawienia nowego hasła prosimy wysłać, z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji na studia, wiadomość
na smail@ue.wroc.pl podając numer telefonu na który zostanie wysłane nowe hasło.